Hoppa till innehållet

HSR rf vill lyfta fram problemet med nedskräpningen av vattendragen genom att för första gången städa ytvattnet med hjälp av sin nya skräpinsamlingsbåt Roska-Roope som planerats enkom för detta ändamål. Båten lanseras under Finlands största båtarnas provkörningsevenemang, som ordnas av Finnboat, i Drumsö på Båtbyggarvägen den 16.–17.5 kl 12-20. Tillträde gratis.

Håll Skärgården Ren har sedan 2011 systematiskt kartlagt nedskräpningen av Finlands stränder genom uppföljningar av nedskräpningsläget på stränderna och strandstädningsprogrammet Snygg Beach. Med hjälp av denna nya innovation vill föreningen också åskådliggöra mängden och typen skräp som hamnar i vattnet.

”När jag för ungefär ett år sedan började fundera hur föreningen skulle fira sitt 50-årsjubileum, så var den första tanken att det naturligtvis skulle ske genom arbete. Den vägen föddes idén att när vi redan städar stränderna via Snygg Beach och våra servicefartyg hämtar upp skräp från skärgården, så finns det ännu vatten där emellan där vi inte har samlat ihop något skräp. Då fick vi idén till ett fartyg, som samlar upp skräp direkt ur vattnet”, berättar Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski

Kaski lade fram idén om en skräpinsamlingsbåt för styrelsen som beställde planeringen av båten av Aikari Oy:s Kari Suonsilta

”Utifrån resultatet av planeringsarbetet valdes Alpo Pro Boats Oy som leverantör av skräpinsamlingsbåten. Båten är utrustad med Oceanvolts elmotorsystem, och dessutom har man installerat Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy:s solpaneler, och den är därför miljövänlig. Med båten kan man ta sig in på grunt vatten, den är lätt att använda och kan transporteras på en trailer. Från Raymarine fick farkosten en plotter, som hjälper besättningen att navigera även på mer främmande vatten” berättar Suonsilta. 

Under inkommande sommar kommer den att användas för att samla in skräp på flera olika sommarevenemang runt om i Finland. I maj kan Roska-Roope påträffas under bl.a. Pax Navis 2019 -evenemanget i Åbo och på Nådendals Båtmässa. Roska-Roopes tidtabell publiceras på Håll Skärgården Ren rf:s webbplats senare i vår. Som skeppare ombord verkar HSR rf:s personal och frivilliga.

Följande instanser har varit med och understött Roska-Roope: Viking Line, Weisell-stiftelsen, LokalTapiola samt även Åbo stad och Helsingfors stad i andan av sin gemensamma Östersjöutmaning.

Närmare information:

Aija Kaski
Generalsekreterare

040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi