Hoppa till innehållet

En ny flytande sugtömningsanläggning för båtars septiktankar har nu placerats utanför Byxholmen och Skärgårdshavets medlemsbastu på Trunsö är igen i ert bruk. Observera dock, att bryggans skick har försämrats och förtöjning sker på eget ansvar.

En ny flytande sugtömningsanläggning för båtars septiktankar har nu placerats i Ekenäs skärgård, utanför Byxholmen. Dess volym är 10 m3 och i planeringen har beaktats ny design samt funktionssäkerhet med två pumpar. P.g.a. sin storlek ryms samtidigt två båtar att använda sen.

Skärgårdshavets medlemsbastu, torrdass, grilltak och diskplats på Trunsö är igen i ert bruk. Observera dock, att bryggans skick har försämrats och förtöjning sker på eget ansvar.