Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar är välkomna på föreningens stadgeenliga vårårsmöte 23.4.2019. Mötet hålls på Forum Marinums Daphne-kabinett i Åbo. Före mötet kl 16.15 är det möjligt att bekanta sig med restaureringen av salongbåten Bonita.

På mötet behandlar vi de ärenden som enligt föreningens stadga ska behandlas på årsmötet. Vi bjuder på kaffe.

Närmare information och anmälningar senast 17.4 på adressen roope@pssry.fi eller tfn 02 274 5500. Föredragningslistan för årsmötet skickas ut till de anmälda deltagarna.

Välkommen med för att besluta om gemensamma ärenden och för att utveckla föreningens verksamhet!