Hoppa till innehållet

Välkommen att hälsa på vår distriktschef Katriina och projektkoordinator Atte på Österbottens Stormässa på avdelningen CE 650.

Under helgen kan man bekanta sig med vår verksamhet, bli vår medlem, diskutera om vattenmiljöer och köpa Sälle-stödprodukter.

Se hela programmet här!

HSR rf:s nordligaste verksamhetsområde 

HSR rf:s nordligaste verksamhetsområde är Bottniska viken där servicefartyget M/S Roope-Botnia tar hand om Sälle-servicestationerna. Det är viktigt att sköta miljön i ett område vars skärgård är unik i världen. 

Bottniska vikens verksamhetsområde sträcker sig från Ijos Röyttä längst inne i Bottenviken till Kristinestad. I Bottniska viken sköter HSR rf 30 Sälle-servicestationer. Besättningen på M/S Rooope-Botnia sköter tömningen av sopstationerna, sugtömningsanläggningarna och torrtoaletterna och för ut ved till vissa Sälle-stationer. 
I Bottniska viken finns två stora avfallshanteringsbolag: Ekorosk och Stormossen. Med bägge har HSR rf ett tätt samarbete för att hålla skärgården ren från både båtfolkets och sommargästernas avfall. Med servicefartyget Roope-Botnia ordnas dessutom särskilda insamlingar i Vasa skärgård för metall-, el- och elektronikskrot samt farligt avfall.