Hoppa till innehållet

Ålandsbankens Östersjöprojekt stöder Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprojekt Snygg Beach med 90 000 euro. Summan fördelas över tre år och möjliggör en fortsättning och utveckling av programmet.

”Det är fantastiskt hur vårt enträgna och outtröttliga arbete för Finlands vattendrag belönas med kontinuitet. Med den här finansieringen kan vi fortsätta att utveckla Snygg Beach-programmet i en riktning som allt starkare betonar den miljöfostrande aspekten samt utveckla vår verksamhet tillsammans med skolorna. Tack vare priset kan vi också mer aktivt försöka finna nya tekniska lösningar, som kan hjälpa oss att allt starkare förankra Snygg Beach i nutiden. Ålandsbanken var med och möjliggjorde starten av Snygg Beach 2014, så det är fint och faller sig naturligt att vi får fortsätta arbeta tillsammans för renare stränder”, berättar Julia Jännäri som är projektkoordinator för Snygg Beach.

Strandstädningsprogrammet Snygg Beach, som riktar sig till allmänheten, inleder i vår sitt sjätte verksamhetsår. Syftet med programmet är att med allmänhetens krafter städa upp stränderna, göra allmänheten uppmärksam på nedskräpningen av stränderna, samla in information om nedskräpningsläget och göra det möjligt att kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Håll Skärgården Ren rf – en föregångare när det gäller att undersöka nedskräpningen av stränderna

HSR rf var först i Finland med att systematiskt undersöka nedskräpningen av Finlands stränder i och med projektet MARLIN år 2011. Resultaten från projektet visade att Finlands stränder var de allra mest nedskräpade jämfört med de andra länderna som deltog i undersökningen. De dystra resultaten väckte en lust att göra något åt saken, så Snygg Beach lanserades. 
Vem som helst kan delta i programmet genom att ordna ett strandstädningstalko på vilken havs-, å- eller insjöstrand som helst. Talkona anmäls på sidan snyggbeach.fi och där kan talkodeltagarna också skriva ut skräpblanketter för rapporteringen.

Närmare information ger:


Julia Jännäri

Projektkoordinator, Håll Skärgården Ren rf
040 4557 251
julia.jannari@pssry.fi