Hoppa till innehållet

Miljöministeriet låter utföra en utredning över antalet sålda engångsprodukter i plast, deras miljökonsekvenser och åtgärder för att minska konsumtionen av dessa i Finland. Utredningen görs av Ekoleima Ay, Enlawin Consulting Oy och Håll Skärgården Ren rf. Utredningen blir klar till hösten.

Resultaten från utredningen utnyttjas när Finland börjar tillämpa det s.k. engångsplastdirektivet, vilket torde utfärdas i juni. Rådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet nådde enighet om direktivförslaget i december ifjol. I förslaget presenterades åtgärder för tio engångsplatsprodukter samt för fiskeredskap som innehåller plast. I direktivet förutsätts olika åtgärder för olika produktgrupper, dvs. minskad förbrukning, förbud mot vissa produkter, krav som gäller produktutformningen samt ett utökat producentansvar.

Forskningskonsortiet bedömer om det finns behov av att revidera den nuvarande lagstiftningen eller stifta nya lagar. I utredningen ges dessutom rekommendationer om andra styrmedel som kunde användas för att innovativt och kostnadseffektivt minska konsumtionen av engångsplastprodukter. I utredningen utvärderas även en nationell modell för administration och marknadsövervakning som skulle stödja uppföljningen och rapporteringen av hur målen nås. 

Närmare uppgifter:

Konsultativ tjänsteman Taina Nikula
tfn 0295 250 202
fornamn.efternamn@ym.fi

Raimo Lilja
Ekoleima Ay
tfn 050 4097832
raimo.lilja@ekoleima.fi

Ari Ekroos
Enlawin Consulting Oy
tfn 050 5416582
ari.ekroos@aalto.fi

Hanna Haaksi
Håll Skärgården Ren rf
tfn 02 274 5500
hanna.haaksi@pssry.fi