Hoppa till innehållet

Föreningen firar sina 50 år framför allt genom att erbjuda alla som rör sig till sjöss nya möjligheter att agera ännu miljövänligare. På mässan Vene 19 Båt som hålls 8–17.2.2019 utlovas bland föredrag om HSR rf:s historia, nutid och om nya innovationer, boksläpp för föreningens festskrift och seminarier om marint skräp.

På 50 år har Håll Skärgården Ren rf vuxit från att vara några skärgårdsbor som ägnar sig åt frivilligarbete till att bli en nationell expertorganisation och viktig aktör när det gäller vattendragens välmående. Förutom det konkreta miljöarbetet ägnar föreningen sig numera åt miljökommunikation och deltar i nationella och internationella miljöprojekt. Runt om i Finland finns redan över 200 Sälle-stationer som drivs av föreningen, och inom föreningens verksamhetsområden trafikerar fyra servicefartyg som transporterar bort tonvis med avfall och skrot från holmarna.

”Föreningen har en stark närvaro i vår samtid och utnyttjar moderna teknik för att finna lösningar på de problem som föreningen arbetar med, dvs. övergödning, nedskräpning och kemikalisering av vattendragen. De projekt som föreningen medverkar i stöder detta lösningscentrerade tänkesätt. En enskild ny lösning värd att nämnas 2019 är den båtbottentvätt som lämpar sig för kölbåtar som ska placeras i Östra hamnen i Hangö och som är den första i Finland. Anläggningen är ett alternativ till användningen av giftiga bottenfärger på båtarna. En testperiod på två år har möjliggjorts tack vare finansiering från Weisell-stiftelsen”, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

Förutom den nya bottentvätten placerar föreningen före båtsäsongens start ut en stor, 10 m³:s flytande sugtömningsanläggning i Ekenäs skärgård. Den mängd toalettavfall som på en gång ryms i anläggningens tank skulle om det släpps ut i vattendragen ge tillväxtpotential för upp till 5 000 kilo alger.

”Eftersom effekten av övergödning kan vara mycket lokal är det viktigt att utsläppen minimeras där det är möjligt. Enligt en undersökning som Åbo universitet och HSR rf låtit utföra är det ännu så många som 50 procent av båtförarna som ibland tömmer sitt toalettavfall direkt ut i havet. Orsaken till detta är nästan aldrig nonchalans eller okunskap, utan oftast bristen på en tömningsplats, säger HSR rf:s projektkoordinator Atte Lindqvist.

Välkommen till lanseringen av HSR rf:s festskrift på båtmässan 8.2

Historiken Håll Skärgården Ren – Berättelser från havsvikar och insjöstränder sedan 1969 är skriven av den faktalitterära författaren Anne Pentti. Den belyser bakgrunden till och individer bakom föreningens arbete med hjälp av medryckande berättelser.

”Att föreningen ger ut en historik är en betydande kulturgärning. Att läsa om händelser i föreningens tidiga skeden och om hur verksamheten utvecklats är intressant inte bara för dem som var med, utan också för kommande generationer som får njuta av frukterna av det arbete som utförts och av en välmående vattennatur. Jag vill rikta ett stort tack till föreningen Håll Skärgården Ren rf för det intressanta och inspirerande uppdrag jag fått!” berättar Anne Pentti.

Anne Pentti kan träffas i HSR rf:s avdelning 4e50 på Helsingfors Mässcentrum kl. 14–16, när festskriften lanseras.

Håll Skärgården Ren rf:s program på mässan Vene 19 Båt

På Håll Skärgården Ren rf:s avdelning 4e50 i Helsingfors Mässcentrum kan du diskutera aktuella miljöfrågor som rör vattendragen, få tips och påverka, gå med som medlem eller stödja vårt arbete genom att donera pengar eller köpa Sälleprodukter.

Fredag 8.2

kl. 14–16           Jubileumsåret inleds och boksläpp för HSR rf:s festskrift / HSR rf:s avdelning 4e50
kl. 16–16.30     Håll Skärgården Ren rf – 50 år för renare vattendrag / Seglingshamnen

Lördag 9.2

kl. 14–15           Seminariet Allt du någonsin velat veta om marint skräp / Mässcentrum rum 204

Söndag 10.2

kl. 14–15           Kom och diskutera fiskevatten och ansvarsfyllt fiske tillsammans med sportfiskare Osku Valtonen / HSR rf:s avdelning 4e50

Fredag 15.2

kl. 16–16.30     Håll Skärgården Ren rf – 50 år för renare vattendrag / Seglingshamnen

Lördag 16.2

kl. 14–15           Seminariet Allt du någonsin velat veta om marint skräp / Mässcentrum, rum 204
kl. 13–14           Kom och diskutera fiskevatten och ansvarsfyllt fiske tillsammans med sportfiskare Osku Valtonen / HSR rf:s avdelning 4e50

Utställning

8.–17.2.             Utställningen Håll Skärgården Ren rf – 50 år mot marint skräp – i Glasgalleriet i Mässcentrets lobby.