Hoppa till innehållet

Produktionen, transporten och återvinningen av plastkassar orsakar allvarliga olägenheter för miljön. Många företag har lyckats minska konsumtionen av plastkassar tack vare projektet One Bag Habit. Ett av dessa företag är modekedjan KappAhl, som dessutom donerar vinsten från plastkassarna till miljöarbetet.

One Bag Habit är ett projekt som inleddes 1 juni 2017 av KappAhl, Lindex och H&M. Senare har totalt ett tjugotal företag inom kläd- och skobranschen gått med. Projektet har som mål att minska konsumtionen av alla slags kassar och öka medvetenheten om deras negativa miljökonsekvenser. Orsaken är att den globala konsumtionen av plastkassar är enorm och att produktionen, transporten och återvinningen kräver stora mängder energi, oavsett om påsarna tillverkas av nytt eller återvunnet material. Enbart i Sverige använder man kring 200 platskassar per person och år och varje enskild kasse används bara i ungefär en halv timme.

Projektet har fått 70 procent av KappAhls kunder att avstå från plastkassen under projektets första 15 månader. KappAhl donerar sin försäljningsvinst från försäljningen av kassarna, över 200 000 euro, till miljöarbetet i de länder där modeföretaget har affärer. I Finland var det Håll Skärgården Ren rf som valdes till samarbetspartner.

– Kampanjen One Bag Habit och samarbetet med KappAhl stöder vårt arbete mot nedskräpning på ett utmärkt sätt och vi är tacksamma över att KappAhl valde oss som sin partner. Vi i Håll Skärgården Ren rf arbetar kontinuerligt med frågor i anslutning till nedskräpningen av våra vattendrag. Plastkassar och plastbitar från trasiga plastkassar utgör största delen av det skräp som hittas på Finlands stränder och i våra vattendrag. Vi har all anledning att ständigt ifrågasätta våra invanda handlingsmönster och samtidigt överväga varje enskild plastkasse och hur nödvändig den är. Det är jätteviktigt att öka medvetenheten om vilka väldiga mängder skräp som hamnar i naturen och vilken effekt det har där, samt i synnerhet om vad var och en av oss kan göra för att påverka, säger Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski.