Hoppa till innehållet

Tjänsterna för båtfararna utökas med en båtbottentvätt och en flytande sugtömningsanläggning i Finska viken. Östra hamnen i Hangö har fått en båtbottentvätt som lämpar sig även för kölbåtar och i Ekenäs skärgård utplaceras en flytande sugtömningsanläggning med en volym på 10 m3. Tjänsterna står till båtfararnas förfogande från och med nästa säsong.

Tjänsterna för båtfararna utökas med en båtbottentvätt och en flytande sugtömningsanläggning i Finska viken. Östra hamnen i Hangö har fått en båtbottentvätt som lämpar sig även för kölbåtar och i Ekenäs skärgård utplaceras en flytande sugtömningsanläggning med en volym på 10 m3. Tjänsterna står till båtfararnas förfogande från och med nästa säsong. 

– Vi är glada över att Håll Skärgården Ren rf har kunnat vara med och bidra till anskaffningen av dessa två nya lösningar som båda är viktiga med tanke på miljön. Med hjälp av båtbottentvätten vill vi erbjuda ett alternativ till användningen av giftfärger och den flytande sugtömningsanläggningen förhindrar övergödning. Såväl bottentvätten som sugtömningsanläggningen har anskaffats med hjälp av separat finansiering, ett stort tack till våra sponsorer för detta, i synnerhet Weisell-stiftelsen och Ålandsbanken, berättar Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

Båtbottentvätten i Hangö är av märket Drive-in Boatwash™ BIGWASH-16 WIDE, som lämpar sig för upp till 16 meter långa motorbåtar och för segelbåtar med ett djup på max 2,4 meter. Importör av bottentvätten är Marina Networking Oy, och den har tillverkats av svenska RentUnder Ab. Möjligheten att prova den under de följande två säsongerna finansieras av Weisell-stiftelsen och för driften stå ST1 Hangö Östra hamn.

– Om man tvättar båten ett par gånger per sommar hålls bottnen ren även utan giftfärger. För motorbåtar har man bevisligen kunnat få ner bränslekostnaderna avsevärt. Också arbetsinsatsen blir mindre, både för motor- och segelbåtar, när man inte längre behöver måla båten. Båtarnas marschfart förbättras också avsevärt, berättar Erkki Kaurinkoski från Marina Networking Oy.

Håll Skärgården Ren rf:s sugtömningsanläggning i Ekenäs skärgård har tillverkats av Oy HL-Metal Ab. Sugtömningsanläggningen är av märket Septic-säiliö BW12. Anläggningen är byggd som en pontonbrygga, som består av såväl själva tanken som av ett brygglock och en pumpstation som byggts ovanpå den. Tack vare storleken kan två båtar förtöja sig vid den samtidigt. Anläggningen har finansierats av Ålandsbanken Östersjöprojekt, Weisell-stiftelsen, John Nurminens Stiftelses Nutribute-crowdfundingkampanj och några privatpersoner.

– När sugtömningsanläggningen har utvecklats har man försökt beakta aspekter som är viktiga för båtfarare, såsom säkerhet, användarvänlighet, effektivitet och driftssäkerhet. När jag varit ute med båten har jag märkt att om allt detta inte fungerar så är det lätt hänt att septiktankarna töms någon annanstans, säger Oy HL-Metal Ab:s verkställande direktör Markus Flinckman.

Närmare information ger: 

Aija Kaski
Håll Skärgården Ren rf 
040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi

Erkki Kaurinkoski
Marina Networking Oy
0400 939 484
erkki.kaurinkoski@marnet.fi                                        

Markus Flinckman
Oy HL-Metal Ab
0400 661 988
markus.flinckman@hlmetal.fi

Ladda ner pressbilderna här.
BigWash_01

Bild: RentUnder Ab
HL-MARINE-30

Bild: HL-Marine, Erik Saanila