Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf placerar ut en fast sugtömningsstation i Jurmo gästhamn. För service på anläggningen och tömning av behållaren ansvarar HSR rf med sitt eget servicefartyg M/S Roope. Anläggningen ligger på samma ställe som vattenkranen och utgör således tillsammans en servicepunkt.

– Båtfararna har redan en längre tid önskat möjlighet till sugtömning på Jurmo. För närvarande ligger den närmaste sugtömningsanläggningen på Björkö norr om Jurmo eller på Borstö i sydostlig riktning. Eftersom närmaste sugtömningsmöjlighet ligger relativt långt borta, i synnerhet för dem som rör sig med segelbåt, har sannolikheten för att båtarnas toalettavfall töms i havet i närheten av Jurmo varit stor, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektchef Hanna Haaksi.

Den populära gästhamnen på Jurmo besöks under säsongen av cirka 2000 båtar, och hamnen har cirka 80 båtplatser reserverade för gästande båtar. Oron för tillståndet i Skärgårdshavet har ytterligare aktualiserat tanken att även Jurmo borde ha sugtömningsmöjlighet för toalettavfall från båtar.

– I stället för en flytande sugtömningsanläggning bestämde vi oss tillsammans med hamnföretagaren för en fast anläggning, eftersom en flytande inte lämpar sig i omgivningen kring Jurmo på grund av det är så blåsigt, berättar Haaksi.

Fortsättningsvis händer det sig att toalettavfall släpps ut i vattnet

Trots att utsläpp av toalettavfall i vattnet förbjöds i Finland redan 2005, visar en undersökning som Åbo universitet och HSR rf genomförde 2016 att nästan 50 procent av båtfararna åtminstone sporadiskt tömde sitt toalettavfall rätt ut i havet.

Båtfararnas toalettavlopp orsakar punktbelastning i synnerhet i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och näringsämnen i urinen är i en form som växter direkt kan tillgodogöra sig. Avföring innehåller färre näringsämnen, men kan sprida bakterier.

En genomsnittlig septiktank i en båt rymmer cirka fyrtio liter. Med fyra personer som använder båtens toalett fylls den på cirka två dagar. Man har beräknat att fyra personers toalettbesök under två dagar ger upphov till cirka 20 gram fosfor och 100 g kväve. Denna näringsmängd ger växtpotential för 20 kg alger.

Mer information:

Projektledare Hanna Haaksi
Håll Skärgården Ren rf
050 302 2661
hanna.haaksi@pssry.fi

Projektet finansieras delvis av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Finansiering har sökts via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet genomförs inom Egentliga Finlands NTM-centrals område. Projektet finansieras också av Skyddsfonden för Skärgårdshavet, den lokala företagaren Klas Mattsson och Håll Skärgården ren rf.

Jurmon septin logot