Hoppa till innehållet

Grundrenoveringen av de flytande sugtömningsstationerna i Skärgårdshavet anbudsförfaras av Håll Skärgården Ren rf. Allt som allt finns det nio stationer som väntar på reparationer.

Med denna renoveringsrunda vill HSR rf försäkra att sugtömingsstationsnätverket hålls funktionsdugligt ännu flera år framåt. 

Anbudsunderlag kan laddas ner här (dokumenten är på finska):
LIITE 1 – Peruskorjauksen tarkempi kuvaus ja vähimmäisvaatimukset (pdf) (489.3 KB)
LIITE 2 – Tarjouslomake (pdf) (208.9 KB)
LIITE 3 – POLYUREA-ESITE (pdf) (278 KB)
PSS Tarjouspyyntö (pdf) (139.7 KB)

Anbud kan skickas fram till 10.10.2018 klockan 12. Anbud och eventuella frågor kan skickas till Hanna Haaksi på  hanna.haaksi@pssry.fi.

BATSECO-BOAT -projektet karterar utvecklingsbehoven och investerar i nya stationer

Grundrenoveringen av sugtömningsstationerna är del av det treåriga BATSECO-BOAT -projektetProjektet har som mål att utveckla sugtömningstjänsterna för fritidsbåtar inom hela mellersta Östersjöområdet genom en kartläggning av nuläget samt genom investeringar i nya lösningar och reparationer av befintliga anläggningar.

BATSECO-BOAT -projektet leds av Åbo Universitets Brahea-center. Samarbetspartners i Finland är Håll Skärgården Ren rf.  Resterande partners utgörs av Ecoloop AB, Campus Roslagen och Norrtälje i Sverige samt Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy)  och Viimsi kommun i Estland. Budgeten för projektet är 1,48 miljoner euro och finansieras av regionala utvecklingsfondens finansieringsprogram Central Baltic Interreg.