Hoppa till innehållet

Nu är det dags att observera läget på botten av din båt och vid behov rengöra båtbotten med mekaniska metoder.

Många båtfarare målar varje vår sina båt- botten med påväxthindrade färg, eller giftfärg som de också kallas. Giftfärgerna håller bottenpåväxten borta men skadar samtidigt också Östersjöns känsliga organismer och förstör jordmånen. Lyckligtvis finns det fungerande alternativ som skonar miljön och inte är skadliga för hälsan.

Havstulpanernas larver är lätta att få loss från båtbottnen precis efter att de har fäst sig i månadsskiftet juli–augusti. Om man regelbundet känner efter med handen under bottnen märker man lätt när de fäster sig. Havstulpanens larver känns som små ojämnheter på bottnen.

För sina medlemmar som rör sig på Skärgårdshavet har Håll Skärgården Ren rf också utvecklat en sms-tjänst vid namn Rocco precis för detta ändamål.  Användarna får ett sms till sin telefon med information om när havstulpanernas larver fäster sig. För säsongen 2018 textmeddelandet har redan skickats. Nästa gång skickar vi textmeddelande sommaren 2019.

Giftfria metoder är bland andra att:

• Tvätta båten för hand, med trycktvätt eller i en båttvätt.

• Använda skaftförsedda skrapor och rakor.

• Använda skyddande mattor som borstar  båten (t.ex. Seaboost) lyfta upp båten. Båten kan förvaras på land på ett båtsläp eller en   för ändamålet speciellt planerad småbåtsslip   när den inte används.

• På marknaden finns även ultraljudsanordningar som håller bottnen ren med hjälp av det ljud de sänder ut och den resonans ljudet ger upphov till.

Man kan be lokala varvföretagare om tips och hjälp gällande tvätten, om man inte vill eller kan göra det själv. Mera info www.venepesu.fi.

Du noterar väl att i Bottenviken och i InsjöFinland behövs giftfärger inte alls.

Läs mer under på våra webbsidor, under Miljökunskap.