Hoppa till innehållet

Insamlingen tar avgiftsfritt emot metall-, el- och elektronikskrot från skärgården. Samma veckoslut trafikerar servicefartyget Roope-Botnia och samlar skrot vid Jannes Saloon, Lars Björkasskär, Norrskär och Rönnskär (gamla lotsstation).

Fråga om skrotavhämtning vid andra tidpunkter direkt från Roope-Botnia, tfn 050-557 5022.

Insamlingsflak för metall- och elektronikskrot
finns under kampanjen på följande ställen:

Korsnäs Storkors, Östra Strömgrund, Harrström (fiskehamn)
Malax Bockören, Åminne (fiskehamn), Bredhällan
Korsholm Kastet, Petsmo (fiskehamnen), Norra Vallgrund (fiskehamn),
Svedjehamn (Björköby)
Vasa Kutterhamnen, Långskär, Byören, Västervik båthamn
Vörå Stråkaviken, Nabben, Hällnäs (båthamnen), Oravais (båthamn)

www.stormossen.fi