Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf startar sändningen Skräpfisk-live måndagen den 9 juli på sin Facebook-sida cirka kl. 12. Skräpfiskarnas sorgliga liv kan också följas på plats i Hansakvarteret i Åbo, på Thalia-torgets övre terrass, där livesändningen spelas in.

Om Skräpfisk-live skulle fortsätta under skräpfiskens hela levnadslopp kunde sändningen fortsätta upp till 1000 år. Med skräpfiskar menar vi i detta sammanhang typiska havsskräp, såsom plastpåsar och plastflaskor, för vilka det tar 100–1000 år att brytas ned i vattnet. Genom sitt livejippo vill HSR rf lyfta fram det alarmerande tillståndet i våra vattendrag; om vi fortsätter nedskräpningen har våra vattendrag mer skräp än fiskar före år 2050. 

– Stadsmiljön är en betydande källa till havsskräp. Få känner till att största delen av Östersjöns skräp hamnar i vattendragen antingen direkt via människan eller till exempel med dagvattnet. Speciellt vanligt är det att kasta tobaksfimpar i regnvattensbrunnar utan att veta att dagvattnet nästan överallt leds orenat direkt till närmaste vattendrag, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektledare Anna von Zweygbergk.

Skräpfisk-live visar också världens vanligaste havsskräp – tobaksfimpen

Tobaksfimpen är den vanligaste skräptypen på världens alla hav och stränder – också på Östersjön och i Finland. På Finlands stränder finns cirka 300 fimpar per varje hundra meter. 

– Också tobaksfimpen innehåller plast. Filtret består av cellulosaacetat, för vilket det kan ta över 10 år att brytas ned till mikroplaster, beroende på förhållandena. Tobak innehåller över 400 kemikalier, av vilka ca 100–200 är skadliga för människor. Dessutom äter många djur i misstag fimpar så att kemikalierna absorberas i djuren eller så att de kan kvävas, berättar von Zweygberk.

HSR rf uppmanar att man samlar fimparna till exempel i ett fickaskfat som kan vara vilken liten lockförsedd behållare som helst, såsom en plåtask. Föreningen delar också ut sina egna fickaskfat till exempel på Ruisrock.

Var och en kan påverka nedskräpningen

Speciellt nu då sommarevenemangssäsongen är som livligast vill HSR rf också påminna om att alla har ett eget ansvar för att föra skräpet till den sopstation som är anvisad för det, också i samband med evenemangen.

– Till exempel på Ruisrock finns många sopstationer, de är väl markerade och olika avfallskomponenter har beaktats heltäckande. Vår förening är också med och samlar flaskor och skräp på området och vi finns med på Turun AMK:s RuisH2Ock-punkt där vi berättar om nedskräpningen av haven, fortsätter von Zweygbergk.

Mer information:

Ida Sandberg
Håll Skärgården Ren rf
informatör
040 457 1182
ida.sandberg@pssry.fi