Hoppa till innehållet

Förra sommarens mycket populära båtinsamlingskampanj startar igen. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) samlar även i år in invånarnas och stugägarnas trasiga båtar från Skärgårdshavet. Båtar som blir liggande på stränderna utgör ett problem för miljön, då de lösgörs makro- och mikroskräp till vattendragen

Förra året samlades 70 skrotbåtar bort från Skärgårdshavets stränder i ett samarbete mellan LSJH, HSR rf och invånarna. I år anordnas den populära båtinsamlingskampanjen på nytt. Servicefartyget M/S Roope samlar in de anmälda båtarna från skärgården inom LSJH:s verksamhetsområde under juli–oktober. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde.

Med insamlingen vill man hjälpa skärgårdens invånare och stugägare att återvinna sina gamla båtar, vilket annars kan vara dyrt och krångligt. Samtidigt tar man hand om vattendragen.
– Förutom att båtinsamlingen snyggar till skärgårdslandskapet förhindrar det även att makro- och mikroskräp från de övergivna båtarna hamnar i vattendragen. Det var glädjande att se hur populär båtinsamlingen var förra året och därför vill vi fortsätta insamlingen även i år, berättar Katriina Murto, områdesansvarig vid HSR rf.

I år samlar man in båtar från högst 40 avhämtningsplatser.
– Det lönar sig för invånarna och stugägarna att ordna gemensamma insamlingar. Det är vettigast med tanke på miljön och blir även billigare. Servicefartyget M/S Roope kan nämligen plocka med sig fast tio båtar från en avhämtningsplats, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta uppmuntrande.

Anmäl din båt till insamlingen

Man kan delta i insamlingen genom att meddela sina kontaktuppgifter, avhämtningsplatsens koordinater och övriga uppgifter senast 8.7. på www.lyyti.fi/reg/venekerays2018. En avhämtnings- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH.

Avhämtnings- och avfallshanteringsavgiften för en upp till fem meter lång båt är totalt 130 euro. Om mer än en båt hämtas från samma plats debiteras 75 euro per styck för de påföljande båtarna. Genom att anordna gemensamma insamlingar blir priset per båt således billigare. Om båtens längd överskrider fem meter läggs 15 euro per meter till priset. HSR rf:s medlemmar får 30 euro rabatt på avhämtningen.

Materialet på båten som ska hämtas har ingen betydelse. Utombordsmotorer tas med endast om de tömts på alla vätskor. Efter insamlingen tar LSJH båtarna via landsväg till lämplig bortskaffning. Man kan inte påverka tidpunkten för avhämtningen, utan båtarna hämtas från den meddelade avhämtningsplatsen under juli–oktober då det är logistiskt lämpligast. Farleden till avhämtningsplatsen ska vara minst 15 meter bred och två meter djup.  Farleden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller något annat element vars höjd är under nio meter.

 

Tilläggsuppgifter:

Cati Huhta
invånarservicechef
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
tfn 020 728 2117
cati.huhta@lsjh.fi

Katriina Murto
områdesansvarig
Håll Skärgården Ren rf (HSR rf)
tfn 050 598 5181
katriina.murto@pssry.fi