Hoppa till innehållet

På Själö och Jurmo börjar man samla båtfararnas bioavfall i komposterare från och med denna vecka. Komposteringen av bioavfallet förbättras även i restauranger på Själö och Örö. Sorteringen av bioavfall är viktig för att man ska kunna utnyttja näringsämnena antingen som mull eller för jordförbättring.

Att insamla bioavfall inleds vid nämnda skärgårdsobjekt är en del av Håll Skärgården Ren rf:s och Åbo universitets samprojekt SaaRa (Återvinning av näringsämnen vid Skärgårdshavets turistmål). De ökande besökarvolymerna bidrar ytterligare till att öka matsvinnet i området, vilket har både direkta och indirekta effekter på övergödningen. Problemet är av central betydelse även i fritidsbåtar, där beredskapen för sopsortering är bristfällig. Inom projektet SaaRa strävar man efter att minska uppkomsten av matsvinn och främja sorteringen av bioavfall i skärgården och det är en del av regeringens spetsprojekt för främjande av återvinningen av näringsämnen.

– I båthamnarna är separatinsamlingen av bioavfall ännu bristfällig och därför får vi inte näringsämnena tillbaka i cirkulation. Bioavfall innehåller också stora mängder vatten, vilket gör det tungt. Separatinsamling av bioavfall minskar alltså mängden blandavfall och förbättrar dess kvalitet och gör att behandlingskostnaderna blir lägre, berättar HSR rf:s projektchef Anna von Zweygbergk.

Båtfararna intresserade av att sortera bioavfall 

Av Håll Skärgården Ren rf:s enkät som presenterades på mässan Vene 18 Båt stod det klart att det finns en stor efterfrågan på en mer utvecklad sortering av bioavfall i skärgården. Rentav hälften av dem som besvarat enkäten sorterar redan nu bioavfallet ombord. Nästan 80 procent av dem som svarat ansåg att även de egna matvanorna kan påverka tillståndet i Finlands vattendrag, vilket också stämmer.

– Matproduktionen står för cirka 30 procent av utsläppen som bidrar till övergödningen av vattendragen. När man är ute med båten finns det också många rent praktiska orsaker till att det är bra att planera sina måltider på förhand. Också hemmavid borde man se till att inget matsvinn uppkommer. I Finland slänger vi varje år cirka 400 miljoner kilo ätbar mat i soporna, det är cirka 24 kilo per finländare, berättar von Zweygbergk.

Närmare information och intervjuförfrågningar:

 Anna von Zweygbergk 
Projektchef
Håll Skärgården Ren rf
040 458 9156
anna.zweygbergk@pssry.fi

 Projektet SaaRas webbplats: http://annospuhtaampaa.fi/pa-svenska/