Hoppa till innehållet

Meddelande 9.5.2018
Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) nya servicefartyg M/S Roope, som inledde sitt arbete förra sommaren, kommer nu på besök till Helsingfors onsdag 16.5. Fartygets dörrar står öppna för alla intresserade klockan 17–19 vid Lybeckskajen på Södra Kajen i Helsingfors.

Den nya M/S Roope är föreningens första fartyg som är helt och hållet planerat för miljövårdsarbete. Fartyget färdigställdes i juni 2017. Det tillverkades av Oy HL-Metal Ab och ersatte sin föregångare som hade nästan 40 år som arbetsfartyg bakom sig. Fartyget inledde sitt arbete genast när det stod klart och den första sommaren avlöpte fint. Tonvis med skrot, skräp och avloppsvatten transporterades nu bort från skärgården ännu effektivare än tidigare.

– Fartyget har väckt stort intresse bland exempelvis medlemmarna, sponsorerna och andra som är intresserade av vårt arbete. Därför vill vi nu bjuda in alla på besök innan årets brådaste säsong tar vid, berättar Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

Serviceflottan i skick, ett verksamhetsområde i taget

Servicefartygen är föreningens viktigaste arbetsredskap och förutom Skärgårdshavet har även Saimen, Päijänne och Bottniska Viken sina egna fartyg. Med fartygen tar man sig ut till öarna för att exempelvis tömma sopstationer och septiktankar, reparera torrtoaletter, diskplatser och utfärdshamnarnas konstruktioner och man transporterar också ut ved till brasplatserna. Fartygen på de andra områdena har också arbetat hårt i 30–40 års tid och börjar vara i behov av att bytas ut.

Föreningens nästa mål är att Saimen senast år 2020 ska få ett sådant fartyg som uttryckligen är avsett för underhåll av utfärdshamnar. Saimen är det geografiskt mest vidsträckta av HSR rf:s verksamhetsområden och servicefartyget M/S Roope-Saimaa med besättning underhåller och upprätthåller cirka 100 utfärdshamnar i området.

– Anskaffningen är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla och underhålla nätverket av utfärdshamnar, för att kunna utveckla insjöturismen och friluftlivet i område och för att kunna hålla insjönaturen ren. Man kan understöda projektet genom att donera pengar till vår kampanj Fixa Flottan, uppmanar Kaski.

Nästa år kommer Håll Skärgården Ren rf att ha arbetat för en renare vattenmiljö i hela 50 år.

Ladda ner pressbilden: www.hallskargardenren.fi/sv/for_media/galleri/pressbilder

www.kalustokuntoon.fi

Närmare information och intervjuförfrågningar:

Aija Kaski
Håll Skärgården Ren rf
generalsekreterare
tfn 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi