Hoppa till innehållet

Pressmeddelande
Håll Skärgården Ren rf 
29.1.2018

Håll Skärgården Ren rf samlar med hjälp av crowdfundingplattformen Nutribute in medel för en ny, flytande sugtömningsstation som ska placeras ut i Ekenäs skärgård. I området finns få sugtömningsstationer som tar emot toalettavfall, varför behovet är anmärkningsvärt stort i relation till antalet båtfarare.

Ekenäs skärgårds nationalpark hör till de känsligaste naturområdena i Finland och hotas av problem som är typiska för Östersjön, såsom övergödning. En fungerande avfallshantering är den bästa lösningen för att minska övergödningen, men när det gäller båtar finns det väldigt få platser där man kan tömma toalettavfall i området.

– Håll Skärgården Ren rf har upprepade gånger kontaktats om de dåliga möjligheterna att tömma båtarnas septiktankar i Ekenäsområdet. Vi behöver absolut en sugtömningsanläggning som är öppen för alla, eftersom Finlands mest trafikerade farled för fritidsbåtar går genom Ekenäs skärgård, betonar HSR rf:s projektkoordinator Atte Lindqvist.

Sugtömningsstationen har en betydande inverkan lokalt

Finansieringen för den nya flytande sugtömningsanläggningen söks via crowdfundingplattformen Nutribute, som lanserades 2017. Webbplattformen Nutribute ger alla Östersjöaktörer möjlighet presentera sina åtgärder för att märkbart minska näringsutsläppen. Via plattformen kan allmänheten och olika organisationer understöda valfria åtgärder. 

Den nya sugtömningsstationen planeras ha en kapacitet på 10 m3. Den kommer att kunna lagra en slammängd som innehåller 5 kilo fosfor och 25 kilo kväve. Denna mängd kväve och fosfor ger en sammanlagd tillväxtpotential för 5 000 kg alger.

– Eftersom effekten av övergödning kan vara mycket lokal är det viktigt att utsläppen minimeras där det är möjligt. Enligt en undersökning som Åbo universitet och HSR rf låtit utföra är det ännu så många som 50 procent av båtförarna som ibland tömmer sitt toalettavfall direkt ut i havet. Orsaken till detta är nästan aldrig nonchalans eller okunskap, utan oftast bristen på en tömningsplats, säger Atte Lindqvist. 
Föreningens mål är att samla in 43 000 euro för finansieringen av en flytande sugtömningsstation samt kostnaderna för dess transport och installation. Om målet inte nås används de insamlade medlen för att utveckla septiktömningstjänsterna på något annat sätt, eventuellt genom att man istället installerar en fast sugtömningsstation i området, vilket blir billigare än en flytande.
 

www.nutribute.org

Närmare information:

Atte Lindqvist
projektkoordinator
Håll Skärgården Ren rf 
tfn 040 458 9495
atte.lindqvist@pssry.fi