Hoppa till innehållet

Pressmeddelande 12.3.2018
Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf är med i kampanjen för det goda testamentet – Hyvä testamentti. Syftet med kampanjen är att utmana finländarna att fundera på vad de vill göra med sin egendom när de inte längre själva är här för att fatta beslut om den. Kampanjen och temat behandlas på Skattemässan 13–14.3.

Håll Skärgården Ren rf är med i Ansvarsfullt Donerande rf:s (AnDo) samarbetsnätverk och därmed också med i kampanjen för det goda testamentet – Hyvä testamentti. Under evenemanget Vero2018, som ordnas av Skattebetalarnas Centralförbund rf på Marina Congress Center på Skatudden i Helsingfors, vill de allmännyttiga organisationerna som deltar i kampanjen lyfta fram hur viktiga testamentdonationer är för dem samt det faktum att också en person som har arvingar enligt ärvdabalken har rätt att understöda en sak som är viktig för en själv.

Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski är med på mässan tisdagen 13.3 kl. 10.30–12 för att berätta om föreningens arbete och om vilken betydelse testamenten har för det arbete som görs för renheten i Finlands vattendrag.

Allmännyttiga organisationer är befriade från arvsskatt

En betydande del av alla arv går fortfarande till staten och testamentering till allmännyttiga organisationer är fortfarande obetydlig i Finland, fastän skattefördelarna är betydande. Kampanjens juridiska expert, vicehäradshövding Piia Jeremejeff, påminner att egendomen eller en del av den kan testamenteras även åt andra än arvingarna enligt ärvdabalken, och med omsorgsfull planering kan man spara i arvsskatterna och man kan också undvika att betala skatt flera gånger. Allmännyttiga organisationer behöver heller inte betala arvsskatt på egendom som erhållits genom ett testamente.

– Testamentering till välgörenhet har ändå märkbart ökat under Hyvä testamentti-kampanjen. Även en person med barn kan i sitt testamente minnas organisationer och på så sätt donera en liten del av sin egendom till välgörenhet. I Sverige har man kommit betydligt längre när det gäller att testamentera till allmännyttiga organisationer, jämför Jeremejeff.

Mer information: 
Aija Kaski
generalsekreterare för Håll Skärgården Ren rf
tfn 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi

Pia Tornikoski
kampanjkoordinator för kampanjen Hyvä testamentti
tfn 040 596 3763
paasihteeri@vala.fi 

Piia Jeremejeff
sakkunnig jurist för kampanjen Hyvä testamentti
tfn 040 350 4100
lakimies@hyvatestamentti.fi

I kampanjen för det goda testamentet – Hyvä testamentti deltar 26 allmännyttiga organisationer som representerar vitt skilda välgörenhetsmål: Hjärnförbundet, Amnesty International, Animalia, Fida International, Greenpeace, Helsingfors Diakonissanstalt, Herättäjä-Yhdistys, Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, Finlands Dövas Förbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, Patmos Missionsstiftelse, Rädda Barnen, Håll Skärgården Ren rf, Plan International Finland, naturarvsstiftelsen Päijänteen Luonnonperintösäätiö, SEY Finlands Djurskyddsföreningars Förbund, SOS-Barnbyar Finland, Finska Missionssällskapet, Finlands Sjömanskyrka, Finlands Sjöräddningssällskap, Suomen Pipliaseura, Suomen Reumaliitto, Suomen Setlementtiliitto, Finlands Hjärtförbund, World Vision och WWF (Världsnaturfonden). Organisationerna är medlemmar av Ansvarsfullt Donerande AnDo rf.

www.hyvatestamentti.fi.