Hoppa till innehållet

Meddelande 2.5.2018 

Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf anordnar 5.5 ett Snygg Beach-talko öppet för alla på Folkparkens strand på Runsala. På stranden hamnar mycket skräp; dels förs det dit med Aura å och dels till följd av att stranden är i rekreationsbruk.

Snygg Beach är HSR rf:s strandstädningskampanj som redan anordnas för femte gången. Vem som helst kan ordna ett eget städtalko på valfri strand eller också delta i talkon som är öppna för allmänheten. I Åbo städas Folkparksstranden på Runsala som en del av den samnordiska Nordic Clean Up-Day. I städtalkot deltar även HSR rf:s samarbetspartner Ruisrock, LokalTapiola Egentliga Finland och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.

– Gemensamma talkon är ett trevligt sätt att tillbringa en dag ute i naturen samtidigt som man gör en god gärning för miljön. Genom kampanjen hoppas vi kunna sprida en medvetenhet om nedskräpningen av vattendragen och påverka hur människor agerar t.ex. på stora publikevenemang som anordnas nära vatten. Största delen av det skräp som hamnar i vattnet härstammar från källor på land, säger HSR rf:s Snygg Beach-koordinator Julia Jännäri.

Man kan anmäla sig till huvudevenemanget via Facebook-evenemanget eller också bara dyka upp. Evenemanget börjar kl. 12 med anvisningar till städarna och utdelning av redskap. Allt skräp som hittas ska också rapporteras för att samla in närmare uppgifter om vad det består av. I bästa fall kan man räkna ut hur skräpet hamnat på stränderna och därigenom påverka nedskräpningens orsaker. Under jippot bjuds det också på godbitar från Ruisrocks grill och Villa Promenade bjuder på talkokaffe. LokalTapiola Egentliga Finland står för säkerhetsvästar till alla deltagare.

Under denna vecka anordnas även andra Snygg Beach-talkon i Åbo. Skolan Nummenpakan koulu städar 2.5 åstranden i Hallis och Åbo stads Östersjöutmaning ordnar 3.5 ett talko på stranden av Aura å.

Närmare information om Snygg Beach.

Facebook-evenemang för Snygg Beach-talkot: https://www.facebook.com/events/149913772526895/

Närmare information:

Julia Jännäri
Snygg Beach-koordinator
Håll Skärgården Ren rf 
tfn 040 455 7251
julia.jannari@pssry.fi