Hoppa till innehållet

Meddelande 9.2.2018 
Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf drar igång medelanskaffningskampanjen Fixa flottan med inriktning på Saimen på mässan Vene 18 Båt i Helsingfors 9.2. Målet för kampanjen är att få ett nytt fartyg som i fråga om utrymmen och driftssäkerhet uttryckligen lämpar sig för underhållsarbete i utfärdshamnar och renhållning av insjönaturen.

Håll Skärgården Ren rf har arbetat för rena vatten ända sedan 1969. Servicefartygen är i en nyckelposition när det gäller arbetet på holmarna och de har redan varit i intensivt bruk i 30–40 år. HSR rf lanserade år 2015 kampanjen Fixa flottan i syfte att förnya föreningens fyra servicefartyg. I juni 2017 fick Skärgårdshavets verksamhetsområde med stöd av kampanjen ett nytt och mer effektivt fartyg, M/S Roope. Nu flyttar kampanjen till Saimen, som är det geografiskt sett mest vidsträckta av föreningens verksamhetsområden.

– Anskaffningspriset för det nya fartyget är cirka 1,2 miljoner, vilket är en stor satsning för föreningen. Föreningen har inte möjlighet att förnya sin servicefartygsflotta med sin grundfinansiering varför hjälp från medlemmar, folk som rör sig till sjöss och sponsorer behövs. På fartygets sidor finns även plats för nya potentiella samarbetspartners logon, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

Utfärdshamnarna sköter inte sig själva

På Saimen upprätthåller HSR rf utfärdshamnar som ägs av en rekreationsområdesförening, stiftelser, städer och kommuner. Det finns 70 sådana i området och de är öppna för alla för rekreationsbruk. Under den isfria tiden gör HSR rf:s servicefartyg M/S Roope-Saimaa med manskap långa dagar ute på holmarna. Med hjälp av fartyget kan man exempelvis reparera bryggor som förstörts av isen, underhålla basturna, föra ved till brasplatserna samt tömma avfallsstationer och torrtoaletter.

– För att Saimens unika nätverk av utfärdshamnar och dess rena insjönatur på ett hållbart sätt ska kunna tjäna båtfarare och friluftsfolk även i framtiden måste man ta hand om dem och serviceflottan måste vara i skick. Vi hoppas att det nya fartyget ska kunna inleda sitt arbete senast sommaren 2020, sammanfattar Eeva Taimisto, HSR rf:s distriktschef för Insjöfinland.

Var och en kan bidra till anskaffningen av det nya fartyget genom att göra en donation på kalustokuntoon.fi-eller genom att skicka ett sms till nummer 16588. Ange den summa du vill donera i formen ”SUMMA E ALUS”, till exempel ”10E ALUS”. Meddelandets pris är detsamma som den summa du valt. Du kan också understöda kampanjen på mässan Vene 18 Båt i Helsingfors Mässcentrum 9–18.2. Understödsprodukter för Fixa flottan kan då köpas på HSR rf:s mässavdelning 4d49. 

www.kalustokuntoon.fi
www.hallskargardenren.fi

Närmare information: 
Aija Kaski 
Håll Skärgården Ren rf, generalsekreterare 
tfn 040 528 7145, aija.kaski@pssry.fi

Eeva Taimisto
Håll Skärgården Ren rf, distriktschef
tfn 0400 555 098, eeva.taimisto@pssry.fi