Hoppa till innehållet

Gemensam vision om fritiden vid rena vatten

Mottagarna av Motonets moderbolag Broman Groups årliga födelsedagsdonationer utses av familjeföretagets ägare. I år firar bolaget sitt 59:e år och bolagets tredje generation föreslog en donation till förmån för havet och insjöarna. Håll Skärgården Ren rf vill rikta ett varmt tack för donationen.

Från vänster till höger: HSR rf:s distriktschef Eeva Taimisto, Broman Groups styrelseordförande Harri Broman och HSR rf:s chef för medelanskaffning Anne Ala-Pöllänen.

– Under våra diskussioner om miljön valde vi Håll Skärgården Ren som donationsmottagare. Östersjöns och Finlands sjöars välmående och bevarandet av deras mångfald kom snabbt upp i diskussionen. Vi har under många år fått njuta av Sälle-tjänsterna och Sälle-hamnarna under vår fritid. Genom vår donation vill ge vårt stöd till Håll Skärgården Ren rf:s arbete för att Finlands vatten ska må bra, säger Bromans totalt sju ägare i tredje led.

Håll Skärgården Ren rf vill rikta ett varmt tack för donationen. Föreningen och bolaget har samma vision för fritidsaktiviteterna vid och på vattnen.

– Vår vision är att var och en ska kunna njuta och koppla av vid Finlands vackra vatten nu och i framtiden. Vi kan inte ta Finlands rena natur för given, utan den kräver både hårt arbete och omfattande resurser. Vi på Håll Skärgården Ren rf utför både konkret miljövårdande arbete och miljöfostrande arbete för att vår vision ska förverkligas. Det är våra medlemmar och just sådana här värdefulla donationer som gör detta arbete möjligt, säger Håll Skärgården Ren rf:s medelanskaffningschef Anne Ala-Pöllänen.