Hoppa till innehållet

Försök med insamling av stekfett och kaffesump i Skärgårdshavet

VG-EcoFuel Oy och Håll Skärgården Ren rf har inlett ett försök med insamling av använd växtolja och kaffesump. Pilotförsöket gäller BistroCafé Bodö som finns i anslutning till Sälle-hamnen på Bodö. Kafé-restaurangen samlar kaffesump och använd växtolja i för ändamålet avsedda insamlingskärl.

Företag i hamnar och även privatpersoner kan föra sin kaffesump till M/S Roopes insamlingskärl.

Insamlingen av växtolja har i försöksskedet begränsats till endast den växtolja som använts i restaurangens verksamhet. De företag som verkar i Skärgårdshavets hamnar och även privatpersoner kan föra sin kaffesump till Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg M/S Roope, på vars däck det finns ett insamlingskärl för detta.

– Om insamlingen av växtolja visar sig fungera kan den utvidgas också till andra öar, säger Håll Skärgården Ren rf:s distriktschef Katriina Murto.

Av den använda växtoljan tillverkar VG-EcoFuel Oy(du flyttas till en annan tjänst) bl.a. biobränsle för finländska fraktfartyg som alternativ till fossila bränslen. Råvarorna är hundraprocentigt återvunna eller avfallsbaserade och därför orsakar de biobränslen som producerats av dem 97,7 procent mindre växthusgasutsläpp än fossila oljor och bränslen. Produktionsanläggningen ligger i Nystad i Sydvästra Finland. Produktionen är ISCC-certifierad (International Sustainability and Carbon Certification) och uppfyller kraven i EU-direktivet och den nationella lagstiftningen.

Av den använda kaffesumpen tillverkas näringsrik kaffe- och sommarblomsmylla för köksträdgården. En 40 liters påse innehåller sumpen från cirka 560 koppar kaffe. Samtidigt kan man minska mängden växttorv i myllan med cirka 30 procent. En kaffesumpskompost som fått mogna långsamt skapar en naturlig mikrobiom i myllan som ökar växternas tillväxt.

De företag som återvinner sin växtolja och kaffesump får visa att de deltar i klimattalkot genom att använda återvinningsmärket Ilmastotalkoissa mukana i sin kommunikation. Kostnaderna för bioavfall minskar när avfallet omvandlas till en produkt som återvinns i den cirkulära ekonomin, vilket också ger de återvinnande restaurangerna och kaféerna en ekonomisk fördel.

Mer information:

Katriina Murto
distriktschef
Håll Skärgården Ren rf
katriina.murto@pssry.fi
050 598 5181

Anniina Urponen
servicechef
VG-Port Oy
anniina.urponen@vg-port.fi
040 588 6659