Hoppa till innehållet

Mellanår för Skärgårdshavets båtinsamling

I motsats till vad som tidigare meddelats kommer Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab att hålla ett mellanår i fråga om insamlingen av gamla uttjänta båtar. På så sätt kan insamlingen effektiviseras och utvecklas.

Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice har redan i sex års tid samlat in båtar i Skärgårdshavet. Saldot för förra årets insamling var cirka 40 skrotbåtar. I motsats till uppgifterna i vårens Sälle kommer insamlingen ändå inte att ordnas i år, utan insamlingen håller ett mellanår. 

– Båtinsamlingen har ordnats flera år i rad och med tanke på insamlingens verkningsfullhet är det nu förnuftigt att stå över ett år. Man har kunnat notera att båtarna på senare tid har varit ganska utspritt belägna. Det här innebär mycket körande för servicefartyget. Avsikten med mellanåret är att effektivisera och utveckla insamlingen, berättar distriktschef Katriina Murto vid Håll Skärgården Ren rf.

Skrotinsamlingen i Skärgårdshavet ordnas som normalt. Kontrollera var fartyget lägger till och läs anvisningarna för insamlingen här.(du flyttas till en annan tjänst)