Hoppa till innehållet

M/S Roope samlar skrot i Pargas och Kimitoöns skärgårdar 1–4 juli 2024

Håll Skärgården Ren rf:s och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) Skärgårdens skrotinsamling ordnas i år i Pargas och Kimitoöns skärgårdar.1.–4.7. Den ambulerande insamlingen tar avgiftsfritt emot farligt hushållsavfall, elapparater och metallskrot. Bygg- och städavfall kan också hämtas till insamlingen mot avgift, packat i LSJH:s storsäckar.

Finns det skrot på vinden, i ladan eller i skjulet? Skrot och farligt avfall från skärgårdsbor och sommarstugor har samlats in i Sydvästra Finland i över 20 år. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (PSS ry) gemensamma Skärgårdens skrotinsamling ordnas igen i början av juli.

 – Invånarna kan ha önskat på insamlingsplatser, och i år beger sig M/S Roope till Pargas och Kimitoöns skärgårdar. Nu är det perfekta tillfället att börja samla in avfall för insamlingen. Under de senaste tre åren har 154 503 kilo skrot samlats in från skärgården, säger LSJH:s servicespecialist Janne Penttinen.    

Skrotsamlingen är ett enkelt sätt att bli av med överflödigt skräp i skärgården

Insamlingen är kostnadsfri och omfattar farligt avfall från hushåll, elektriska apparater, metallskrot och skrotfordon. Bygg- och renoveringsavfall samt övrigt grovavfall tas emot förpackat i LSJH:s storsäckar (1 m³).

Storsäckar kan köpas för 89 euro styck på LSJH:s sorteringsstationer från och med den 1 maj till och med den 9 maj och under insamlingsperioden från servicefartyget M/S Roope.

– Städ- och byggavfall, såsom stoppade möbler, träavfall, plast, styrox, gipsskivor, kakel och andra diverse sopor accepteras endast i en storsäck som köpts från LSJH. I priset för en storsäck ingår transport och behandling av avfallet.  Storsäcken är ett enkelt sätt att bli av med överflödigt storskrot i skärgården, eftersom LSJH transporterar säckarna med skrot till Åbo för sortering och hantering, tipsar Penttinen.

Av säkerhetsskäl får gasflaskor, nödraketer, -bloss eller -rök, sprängämnen och asbesthaltigt avfall inte tas ombord. Handbrandsläckare accepteras endast tomma och utan tryck. 

Fordon som bilar, mopeder eller jordbruksmaskiner samt båtar av aluminium/metall tas emot endast mot förhandsanmälan och utan vätskor. Överflödigt avfall från uttjänta fordon måste avlägsnas innan det lämnas för insamling. Förhandsanmälan ska göras till LSJH:s kundtjänst (du flyttas till en annan tjänst) senast den 14.6.2024.

– Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vad du lämnar till öns skrotinsamling måste den person som lämnar avfallet vara närvarande vid servicefartygets hållplats. Det är förbjudet att lämna avfall obevakat vid insamlingsplatsen, Penttinen påminner. 

Önskemål om nästa års insamlingar tas emot fram till slutet av september  med onlineblanketten.(du flyttas till en annan tjänst)